Skip to main content

A regisztrációt a 2024/2025-ös szezonra megnyitottuk!.

Gymnathlon 
módszertan

A Gymnathlon egy sokoldalú sportprogram, amely biztosítja a gyermek komplex sportfejlődését. Célja, hogy játékos és módszertanilag átgondolt edzésekkel kialakítsa a mozgás iránti szeretetet a gyerekekben és fejlessze a koruknak megfelelő kulcsfontosságú képességeket és készségeket. Ezzel a céllal a Gymnathlon 4 egymást követő egységre van építve.

Baby

2,5–4 éveseknek

 • Az első ismerkedés az edzéssel és az önállóság kialakítása
 • 10 alapkészség fejlesztése
 • Mozgásos játékok és gyakorlatok különféle eszközökkel

Junior

4–6 éveseknek

 • Sokoldalúság és sportmotiváció kialakítása
 • 12 kulcsfontosságu készség fejlesztése
 • Atlétikai, gimnasztikai és mozgásos játékok válogatása

Sportmix

6–9 éveseknek

 • Sokoldalúság és csapatmunka fejlesztése
 • 6 sport alapjainak oktatása
 • Kosárlabda, gimnasztika, tenisz, atlétika, röplabda, parkour

Active

9–11 éveseknek

 • Kondíció és rendszeres mozgási szokások kialakítása
 • 7 fizikai képesség fejlesztése
 • Köredzés, technikai gyakorlatok, mozgásos játékok

Nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra és az élményre

Játéktervek motivációs matricákkal

A teljesített órákért és a begyakorolt ​​készségekért a gyerekek matricákat gyűjthetnek a változatos játékterveikhez. Ezek erősítik motivációjukat, mivel vizuálisan is láthatják fejlődésüket az edzés során. Ugyanakkor útmutatóként szolgál a szülők számára a tanfolyam tartalmával és menetével kapcsolatban.

Kedvenc kabalánk, Max majom

A Gymnathlon kabalája, Max Majom jelenléte segíti az óra játékos jellegét. Nemcsak az edzésen támogatja a gyerekeket, hanem azon kívül is, hiszen minden gyereknek lehetősége van arra, hogy egy hétre haza vigye. Így akár a családi sportélményeit is megoszthatja másokkal Max naplóján keresztül.

2 edző max. 20 fős létszám

A minőségi edzés és sportélmény érdekében a Gymnathlon koncepciója a pálya befogadóképességére és 2 edzőre (a Junior, Sportmix és Active tanfolyamokon) épül. Ők szükség szerint kiegészítik egymást, csapatban dolgoznak a gyerekekkel és mindent megtesznek, hogy a gyerekek a legjobb élménnyekkel térjenek haza.

Kulcsképességek és készségek fejlesztése

Fejlesztési területEdzett képességek/készségek
Fizikai képességek és készségekMászás és kúszás
Sétálás
Görgetés és gurítás
Labdajátékok
Ügyesség
Ugrás
Taktikai képességekTérbeli tájékozódás
Technikai készségekDobás
SzemélyiségBarátság
Önállóság
Fejlesztési területEdzett képességek/készségek
Fizikai képességek és készségekFutás
Mászás és gurulás
Ugrások és szökdelések
Hintázás
Gyakorlatok eszközökkel
Egyensúly
Mozgáskoordináció
Húzás
Taktikai képességekJátékbeli tájékozódás
Technikai készségekDobás és elkapás
Labdahajítás
SzemélyiségKoncentráció
SportágAdott sportág kulcsfontosságú fizikai képességei
TeniszGyorsaság
Erő
Koordináció
RöplabdaRobbanékonyság
Gyorsaság
Koordináció
KosárlabdaRobbanékonyság
Erő
Gyorsaság
AtlétikaGyorsaság
Erő
Robbanékonyság
GimnasztikaErő
Koordináció
Rugalmasság
ParkourErő
Koordináció
Rugalmasság
Fejlesztési területEdzett képességek/készségek
Fizikai képességek és készségekGyorsaság
Robbanékonyság
Erő
Állóképesség
Koordináció
Rugalmasság
Egyensúly
SzemélyiségMotiváció
Fegyelem
Együttműködés

Metodikai garanciák

A Gymnathlon módszertana gyakorlatok és játékok változatos keverékén alapul. A prágai Károly Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának szakértőivel, valamint sportklubok és egyesületek szakértőivel együttműködve fejlesztették ki.

Az egyes programok gyakorlatait, a gyermekek élményszerzését, szórakoztatását, valamint mindenre kiterjedő fejlesztését hangsúlyozva alakítottuk ki. A módszertanban a program típusától függően az alábbi szakértők vettek részt.

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

A Gymnathlon program főfelügyelője

A prágai FTVS UK TV és Sport Pedagógiai,

Pszichológiai és Didaktikai Tanszékének vezetője

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

A prágai FTVS UK Atlétikai

Tanszékének vezetője

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D.

A prágai FTVS UK Gimnasztika

Tanszék vezetője

Mgr. Jan Pecha, Ph.D.

Tenisziskola vezetőedzője

Az I.ČLTK Prágai 
valamint a ČTS és a PTS módszertani bizottságának tagja

Mgr. Michaela Knoblochová

A prágai FTVS UK okleveles

röplabdaedzője

Milena Moulisová

A Cseh Kosárlabda Szövetség

gyermek- és ifjúsági főedzője

Jan Pospíšil

ČAP és ČOS módszertanos

parkour edző

Mgr. Karel Kupec

Profi gyógytornász