Skip to main content

A regisztrációt a 2024/2025-ös szezonra megnyitottuk!.

Általános Szerződési Feltételek

A szabályzat hatálya kiterjed a Gymnathlon Magyarország Nonprofit Kft. /2636 Tésa, Ady Endre utca  11. , adószám: 32004979-1-13: „Szervezők”), valamint másrészről a „Résztvevő” (Törvényes  képviselőnek) minősülő és a Szabályzatot a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével elfogadó  természetes személyre.  

Résztvevő (Törvényes képviselő) kijelenti, hogy a Szervezővel kapcsolatos összes lényeges körülmény  – azaz: a Szabályzatban lévő információ, valamint a Szervező hivatalos honlapján  (www.gymnathlon.hu) megtalálható egyéb, a tanfolyammal kapcsolatos információ – tekintetében  kimerítő tájékoztatást kapott.  

A sporttanfolyamra jelentkezni kizárólag a www.gymnathlon.hu weboldalon keresztül, az regiszt rációs formula kitöltésével és a Szabályzat elfogadásával lehetséges. A részvételi díj kizárólag online  fizethető meg a GoPay portálján keresztül. Továbbá a nyári táborra való jelentkezés a részvételi díj  befizetésével hatályosul. A regisztráció a táborra történő részvétel előfeltétele.  GoPay használatával kapcsolatos tudnivalók:  

Tudomásul veszem, hogy a(z) Gymnathlon Magyarország Nonprofit Kft. (2636 Tésa, Ady Endre utca  11.) adatkezelő által a(z) www.gymnathlon.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes  adataim átadásra kerülnek a GoPay., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított  adatok köre az alábbi:  

Résztvevő neve  

Törvényes képviselő e-mail címe  

Törvényes képviselő telefonszáma  

Törvényes képviselő lakcíme.  

A regisztrációt a Résztvevő (Törvényes képviselő) által megadott e-mail címen, automatikus  válaszüzenetben azonnal visszaigazolják a Szervezők, valamint a befizetés visszigazolására számlát  küldenek. Szervezők a Résztvevő (Törvényes képviselő) által hibásan és/vagy hiányosan megadott  adatokból eredő következményekért és/vagy károkért nem felelnek. Résztvevő (Törvényes képviselő)  kizárólagosan felel az általa megadott adatok hitelességéért. Résztvevő (Törvényes képviselő)  hozzájárul, hogy Szervezők a regisztráció során megadott személyes adatokat rögzíti és nyilvántartja.  Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő (Törvényes képviselő) előzetes hozzájárulása. Az adatkezelés  célja a tanfolyam lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció. A Szervezők, az általuk  képviselt személyek promóciója, és/vagy a tanfolyam és/vagy az ahhoz kapcsolódó későbbi  események reklámozása, valamint a kapcsolattartás a Résztvevővel (Törvényes képviselővel).  Résztvevő (Törvényes képviselő) ezennel kifejezetten hozzájárul, hogy Szervezők személyes adatait  közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, és ennek keretében részére a megadott bármely elérhetőségen később üzletszerzési és promóciós (direkt marketing, reklám) céllal közvetlen üzenetet  küldjön vagy közöljön, hírlevél formában is.  

A résztvevő 

A jelentkezést követően a Résztvevő (Törvényes képviselő) a tanfolyam kezdete után két alkalommal  jogosult a részvétel lemondására vagy a részvételi jog átruházására. Ilyen esetben Résztvevő (Törvényes képviselő) köteles az info@gymnathlon.hu e-mail címre a változást tartalmazó  információt megküldeni. A fenti  határidőig történő lemondás esetén, a Gymnathlon köteles 100% részvételi díjat visszatéríteni.  Határidőn túli lemondás esetén a részvételi díjat Szervező visszafizetni nem köteles.  Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor elálljon a tanfolyam egészének, vagy egyes  részeinek a megrendezésétől, egyúttal törekszik arra, hogy ilyen esetben legalább 48 órával a  tanfolyam megkezdése előtt Résztvevőnek (Törvényes képviselőnek) a programváltozásról értesítést  küldjön. Érvényes értesítési mód: e-mail, vagy mobiltelefonszámra történő SMS küldése. Abban az  esetben, ha a tanfolyam elmarad, a résztvevő a befizetett részvételi díjat felhasználhatja, egy a  Szervezők által megtartott későbbi órán.  

A tanfolyam során okozott bármely kárért Szervezők felelősségét kizárja – a szándékosan okozott,  illetve az életben, testi épségben, egészségben szerződésszegéssel – azaz a Szabályzat megsértésével  – okozott károk kivételével.  

Résztvevő (Törvényes képviselő) gyermeke a tanfolyam teljes ideje alatt köteles minden olyan  magatartástól tartózkodni, mellyel másokat zavar. Szervezők a tanfolyam zavartalan lefolyása  érdekében jogosult a Résztvevő gyermekét kizárni, amennyiben Résztvevő (Törvényes képviselő)  gyermeke felszólítás ellenére sem tartózkodik a nem kívánatos magatartástól. Részvevő (Törvényes  képviselő) igazolja gyermeke egyészgügyi alkalmasságát a tanfolyam részvételére.  Résztvevő (Törvényes képviselő) a tanfolyamon történő részvétellel nem szerez semmilyen  jogosultságot a Gymnathlon módszertanának használatára, alkalmazására, bármilyen módon történő felhasználására, így különösen nem hivatkozhat arra, hogy “Gymnathlon ” edző lenne, és a  módszertant vagy szolgáltatás promóciójára sem használhatja azt.  

Résztvevő (Törvényes képviselő) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a tanfolyamokon kép-, hang- és  filmfelvétel készüljön gyermekéről, valamint ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek  későbbi, a Szervezők és az általuk megbízott személyek által készíttetett reklámhoz, promócióhoz  történő felhasználásához, idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés  nélkül.  

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az  irányadók